POLITIKA PODJETJA DELIKOMAT d.o.o.

CELOVITA POLITIKA PODJETJA DELIKOMAT d.o.o.

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti živil podjetja Delikomat d.o.o. se sklada s politiko in konceptom blagovne znamke in mednarodnega koncerna café+co, ki je zastopan v 15 hčerinskih podjetjih, v 10 državah  srednje in vzhodne Evrope in je tako s skupnim konceptom, poslanstvom in vizijo zaveza vodstva k doseganju skupnih ciljev.

café+co in vodstvo podjetja Delikomat d.o.o. se zavezuje in skrbi za:

  • visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih,
  • zagotavljanje primernih in zadovoljivih virov, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
  • varnost in zdravje zaposlenih,
  • učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov,
  • prepoznavanje in sledenje relevantnih okoljskih zakonskih in drugih okoljskih zahtev,
  • prepoznavanje tistih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov svojih dejavnosti, proizvodov in storitev, ki jih lahko obvladujemo in za katere pričakujemo, da lahko nanje vplivamo,
  • informiranje in sodelovanje z zainteresiranimi stranmi na področju ravnanja z okoljem.

Za café+co je trajnost podjetniški koncept, ki se dosledno izvaja na vseh področjih podjetja, ki oskrbuje, distribuira in servisira javne in gostinske avtomate s toplimi napitki in prigrizki v smislu zagotavljanja kakovosti od pridelave do skodelice kave. Gospodarski uspeh skupine café+co je predpogoj za zagotovitev in nadaljnji razvoj koncepta café+co. Poudarek je torej na krepitvi naše konkurenčnosti in krepitvi zaupanja vseh zainteresiranih strani, zato nenehno razvijamo nove storitve in poslovna področja, da bi zagotovili trajnostno rast naše skupine.

café+co poslanstvo predstavlja energijo in užitek na delovnem mestu, v javnih ustanovah, med prostim časom in na potovanju. Eden naših poglavitnih ciljev je, da našim strankam zagotavljamo popolne gostinske rešitve po njihovi meri.

café+co cilj in vizija je prevzemanje družbene odgovornosti do ljudi in okolja s podporo širjenju trajnostne proizvodnje kave, spodbujanjem pravičnih delovnih pogojev, zavarovanjem skupnih življenjskih prostorov ljudi, živali in rastlin ter k potrošniškemu vedenju, ki temelji na teh vrednotah!

café+co uspeh je odvisen od tega, kako dobro smo, ob upoštevanju vseh standardov, zakonodaje in načel po katerih se ravnamo, vsi izpolnili svoje obljube in zastavljene cilje, da bi bili trajnostno uspešni.

café+co skrbi za varnost živil z vzpostavljenim sistemom HACCP, s katerim izpolnjujemo zakonske zahteve, regulative in v skladu z mednarodnimi akti in standardi zagotavljamo, da so živila, ki jih dobavljamo ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, varne.

 café+co je zavezan nenehnemu iskanju rešitev in možnosti za konstantno izboljševanje, ter posledično za večjo učinkovitost pri preprečevanju oziroma zmanjševanju in obvladovanju negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje, z doseganjem zastavljenih realnih ciljev na področju varovanja okolja, ki so:

  • Z modernejšim voznim parkom ter poučevanjem voznikov o varčni vožnji konstantno zmanjševati CO2 izpuste. Tako želimo upočasniti onesnaževanje ozračja s toplogrednimi plini. Zato redno spremljamo porabo za vsa vozila in voznike.
  • Pravilno ločevanje, zbiranje in odstranjevanje odpadkov, še posebej odpadne embalaže in elektronske opreme. Zato krepimo program vračanja odpadnih lončkov “CupCare”. Naši avtomati so opremljeni tudi s sistemom »cup-stop«, s pomočjo katerega se lahko uporabi s seboj prinesena skodelica, neuporabljen lonček pa tako ni postal odpadna embalaža.

Zmanjševanje števila uporabljenih plastičnih lončkov ter večanje deleža uporabljenih, okolju prijaznejših papirnatih lončkov.