Skladnost skupine café+co

Odgovorno ravnanje in upoštevanje obstoječih zakonskih zahtev sta zelo pomembna dejavnika za café+co, kot del skupine podjetij LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST AG. Uporabljata se za vsakogar, vključno s poslovodstvom, vodstvenimi delavci in zaposlenimi. Vendar pa je, v vsakdanjem življenju in v odnosih s tretjimi osebami, treba upoštevati ne le pravne predpise, temveč tudi etične vrednote, h katerim se skupina podjetij čuti zavezana.

Smernice o skladnosti določajo načela preglednega upravljanja, etičnega in pravilnega ravnanja ter ravnanja z informacijami / lastništvom podjetja, ki so zavezujoče za skupino café+co, kot del LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST AG. Vsak posameznik prispeva k pravilni funkcionalnosti poslovnih procesov in trajnostnemu obstoju podjetja. Za spodbujanje optimalnega izvajanja Smernic o skladnosti, delujejo kot kontaktne osebe lokalni uslužbenci za skladnost in naš glavni vodja za skladnost LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST AG.

Skupno razumevanje, opredeljeno v Smernicah o skladnosti, deluje kot podlaga za uspešno in strokovno sodelovanje tako znotraj kot izven skupine.

Naše Smernice za skladnost obsegajo naslednje točke:

1. Skladnost z zakoni

2. Prepoved diskriminacije

3. Pravična konkurenca

4. Dodeljevanje in sprejemanje neprimernih koristi / daril in povabil

5. Navzkrižje interesov, ravnanje z delnicami, sekundarna zaposlitev

6. Donacije

7. Sponzorstva

8. Zaščita premoženja podjetja in nejavnih informacij