O PODJETJU

Delikomat d.o.o., trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Tržaška cesta 43 a, 2000 Maribor, Slovenija

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru – št. vl.: 1/09346/00

Osnovni kapital: 12.700,00 EUR
Dejavnost: 47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
Velikost: srednja
Kapital: TUJI
Matična številka: 5871450
ID za DDV: SI57702080
TRR 04515-0000486381; Nova KBM
IBAN: SI56045150000486381
Transaction Reference Number (SWIFT): KBM A SI 2 X

Ustanovitelji: café+co INTERNATIONAL HOLDING GMBH

Poslovodstvo:
DI Fritz Kaltenegger
Dr. Kurt Miesenböck

Kontakt:
Telefon: +386 (0)2 330-3330
Telefax: +386 (0)2 330-3331
Domača stran: www.delikomat.si
E-pošta: mail@delikomat.si

Copyright © 2019, café+co. Vse pravice pridržane.